Akademik Kadro

  

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ela Özkan-Canbolat (Anabilim Dalı Başkanı)

376 218 95 00 / 7666

elaozkan@karatekin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esra Erenler-Tekmen

376 218 95 00 / 7667

esraerenler@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Abdullah Baş

376 218 95 00 / 7674

abdullahbas@karatekin.edu.tr

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan (Anabilim Dalı Başkanı)

376 218 95 00 / 7664

dolarslan@karatekin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selma Karabaş 

376 218 95 00 / 7669

selmakarabas@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Hasan Dündar

376 218 95 00 / 7668

hasandundar@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Muhammet Ali Aytaç (35. madde ile görevli)

 

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yeşiller (Anabilim Dalı Başkanı)

376 218 95 00 / 7671

myesiller@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Fatma Betül Çakır (35. Madde ile görevli)
Arş. Gör. Sinem Kızılkaya  (35. Madde ile görevli)

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Pembe Güçlü (Anabilim Dalı Başkanı)

376 218 95 00 / 7665

pembeguclu@karatekin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Burak Keskin

376 218 95 00 / 7680

burakkeskin@karatekin.edu.tr

  

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Erol Yener (Anabilim Dalı Başkanı)

376 218 95 00 / 7670

erolyener@karatekin.edu.tr

Doç. Dr. Serkan Terzi

376 218 95 00 /

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Tekin

376 218 95 00 / 7678

btekin@karatekin.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mercan Hatipoğlu

376 218 95 00 / 7673

mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb