• Akademik Kadro

    

  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Ela Özkan-Canbolat (Anabilim Dalı Başkanı)

  376 218 95 00 / 7666

  elaozkan@karatekin.edu.tr

  Yrd. Doç. Dr. Esra Erenler-Tekmen

  376 218 95 00 / 7667

  esraerenler@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör. Abdullah Baş

  376 218 95 00 / 7674

  abdullahbas@karatekin.edu.tr

   

  Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan (Anabilim Dalı Başkanı)

  376 218 95 00 / 7664

  dolarslan@karatekin.edu.tr

  Yrd. Doç. Dr. Selma Karabaş 

  376 218 95 00 / 7669

  selmakarabas@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör. Hasan Dündar

  376 218 95 00 / 7668

  hasandundar@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör. Muhammet Ali Aytaç (35. madde ile görevli)

   

   

  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yeşiller (Anabilim Dalı Başkanı)

  376 218 95 00 / 7671

  myesiller@karatekin.edu.tr

  Arş. Gör. Fatma Betül Çakır (35. Madde ile görevli)
  Arş. Gör. Sinem Kızılkaya  (35. Madde ile görevli)

   

   

  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

  Yrd. Doç. Dr. Pembe Güçlü (Anabilim Dalı Başkanı)

  376 218 95 00 / 7665

  pembeguclu@karatekin.edu.tr

  Yrd. Doç. Dr. Burak Keskin

  376 218 95 00 / 7680

  burakkeskin@karatekin.edu.tr

    

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  Yrd. Doç. Dr. Erol Yener (Anabilim Dalı Başkanı)

  376 218 95 00 / 7670

  erolyener@karatekin.edu.tr

  Doç. Dr. Serkan Terzi

  376 218 95 00 /

  Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Tekin

  376 218 95 00 / 7678

  btekin@karatekin.edu.tr 

  Yrd. Doç. Dr. Mercan Hatipoğlu

  376 218 95 00 / 7673

  mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr