• Misyon

    Öğrenciler, lisans programının ilk yılında aldıkları iktisat, istatistik, sosyal-psikoloji  gibi derslerle oluşturdukları temeli, sonraki iki yılda işletme disiplininin önemli yapıtaşları olan yönetim, pazarlama, üretim, finansman ve muhasebe dersleriyle güçlendirmektedir. Sentez ve uzmanlaşmadan oluşan son aşama ise stratejik ve çözümleyici düşünme becerilerini zenginleştirme amaçlıdır. Öğrenciler, bu aşamayla birlikte uzmanlaşmak istedikleri konulara yönelerek uluslararası  işletme yönetimi, genel işletme, girişimcilik ve aile işletmeleri yönetimi, finans ve kantitatif analiz, değer zinciri yönetimi ile pazarlama ve inovasyon yönetimi gibi işletmeciliğin güncel alanları arasından seçim yapmaktadır.