• Üretim Yönetimi ve Pazarlama

    Doç. Dr. Emre Şahin Dölarslan (Anabilim Dalı Başkanı)

    Yrd. Doç. Dr. Selma Karabaş

    Arş. Gör. Hasan Dündar

    Arş. Gör. Muhammet Ali Aytaç (35. madde kapsamında Galatasaray Üniversitesinde görevli)