• Yönetim ve Organizasyon

    Doç. Dr. Ela Özkan-Canbolat (Anabilim Dalı Başkanı)

    Yrd. Doç. Dr. Esra Erenler-Tekmen

    Arş. Gör. Abdullah Baş